Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek parc. č. st. 116/1, k. ú. Čikov
Požadovaná cena
700
Platnost do
2020-10-25
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Katastrální území
Čikov, Čikov, okres Třebíč