Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 154, o výměře 162 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s číslem popisným - Kamýk nad Vltavou č.p. 154, rodinný dům, pozemek parc. č. 1422/2, o výměře 726 m2, druh pozemku - ostatní plocha, zeleň, zapsané na LV č. 46, pro k.ú. Kamýk nad Vltavou, obec Kamýk nad Vltavou.
Požadovaná cena
3400000
Platnost do
2020-10-30
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, okres Příbram