Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Jedná se o pozemek p. č. 771/13 o výměře 19 m2 vznikající na základě GP č. 1172-53/2020 z dílu a o výměře 19 m2 z p.p.č. 771/13 a dílu b o výměře 0,26 m2odděleného z p.p.č. 858/34, vše k.ú. Lhota u Dobřan. Jedná se o pozemek ostatní plochy.
Požadovaná cena
15200
Platnost do
2020-11-05
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
PS 1 závod Berounka
Katastrální území
Lhota u Dobřan, Plzeň, okres Plzeň-město