Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemkové parcely č. 82/5 o výměře 128 m2, která byla geometrickým plánem č. 147-4/2019 oddělena z pozemkové parcely č. 82/1, k. ú. Svébořice. Součástí oddělené parcely č. 82/5 je betonová jímka zapuštěná v zemi o rozměrech 4,8 m x 3,5 m x 3 m, jímka je kryta betonovou deskou s otvorem.
Požadovaná cena
34310
Platnost do
2020-11-10
Telefon
724033565
E-mail
skolai@diamo.cz
Osoba
Bc. Ivo Škola
Útvar
DIAMO, s. p., o. z. TÚU
Katastrální území
Svébořice, Ralsko, okres Česká Lípa