Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002443 a názvem „3 (2.11.2002) Častrov – Ctiboř“, o délce 121 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10269652, ČHP 1-07-03-019), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 976/1 v k.ú. Ctiboř u Častrova. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
27080
Platnost do
2020-11-06
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Ctiboř u Častrova, Častrov, okres Pelhřimov