Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
prodej pozemku p.č. 1890/23 a p.č. 3228/7 v k.ú. Česká Třebová a části pozemků p.č. 817/1 a p.č. 831/2 v k.ú. Parník
Požadovaná cena
63000
Platnost do
2020-11-06
Telefon
972235481
E-mail
Fisl@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Fišl
Útvar
GŘ, O31
Katastrální území
Česká Třebová, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
Katastrální území
Parník, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí