Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 1194/15-164
Popis
p.p.č. 506/10 v k.ú. Starý Mateřov, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 435 m2, p.p.č. 506/14 v k.ú. Starý Mateřov, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 157 m2. Jedná se o pozemky v intravilánu obce, sousedící se zahradou mateřské školky a hasičárny.
Požadovaná cena
211000
Platnost do
2020-11-06
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Starý Mateřov, Starý Mateřov, okres Pardubice