Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 466/12-164
Popis
p. p. č. st. 77 v k. ú. Dobrkov, výměra 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří – pozemek zastavěný stavbou jiného vlastníka< >p. p. č. 365/9 v k. ú. Dobrkov, výměra 167 m2,zahrada – oplocený pozemek jako součást výše uvedeného pozemku
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2020-11-06
Telefon
724623759
E-mail
ladislav.borovsky@lesycr.cz
Osoba
Ladislav Borovský
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Dobrkov, Luže, okres Chrudim