Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 954/19-164
Popis
p. p. č. 2140/30 v k. ú. Litomyšl, ostatní plocha – ostatní komunikace – chodník u komunikace, p. p. č. 2536/4 v k. ú. Litomyšl, ostatní plocha – jiná plocha – chodník u komunikace ,p. p. č. 2537/4 v k. ú. Litomyšl, ostatní plocha – zeleň – součást chodníku – stavby chodníků v majetku Města Litomyšl
Požadovaná cena
17650
Platnost do
2020-11-10
Telefon
724623759
E-mail
ladislav.borovsky@lesycr.cz
Osoba
Ladislav Borovský
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Litomyšl, Litomyšl, okres Svitavy