Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 331/08-164
Popis
p. p. č. 365/4 v k. ú. Dobrkov, ostatní plocha – jiná plocha – pozemek tvořící jeden funkční celek se stavbou, p. p. č. 365/5 v k. ú. Dobrkov, ostatní plocha – jiná plocha – pozemek jako součást stavby
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2020-11-10
Telefon
724623759
E-mail
ladislav.borovsky@lesycr.cz
Osoba
Ladislav Borovský
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Dobrkov, Luže, okres Chrudim