Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 883/3, k.ú. Dehtín, Pozemek zasažen VB a má o něj zájem Město Klatovy
Požadovaná cena
205000
Platnost do
2020-11-06
Telefon
+420 702 263 859
E-mail
MoravekJa@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Jan Morávek
Útvar
Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku
Katastrální území
Dehtín, Klatovy, okres Klatovy