Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 182/5 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 1 106 m2 odděleného dle GP z pozemku p.č. 182/1 v k.ú. Mezihoří u Chomutova.
Požadovaná cena
241108
Platnost do
2020-11-07
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Mezihoří u Chomutova, Blatno, okres Chomutov