Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Jedná se o pozemek p. č. 3246/46 o výměře 7 m2, druh vodní plocha na které je budova. Tato budova není předmětem prodeje. Dalším pozemkem je p. č. 3246/49 o výměře 30 m2, oddělený na základě GP č. 6243-273/2019 pro k.ú. Příbram. Oba pozemky slouží jako funkční celek k nemovitým věcem zapsaným na LV 282.
Požadovaná cena
22460
Platnost do
2020-11-06
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
PS 1 závod Berounka
Katastrální území
Příbram, Příbram, okres Příbram