Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
prodej pozemku parc.č. 427/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 97 m2
Požadovaná cena
5330
Platnost do
2020-11-09
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pod.cz
Osoba
Helena Pustějovská
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Skotnice, Skotnice, okres Nový Jičín