Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku parc. č. 1038 s druhem pozemku vodní plocha v k. ú. Vraclávek. Pozemek tvoří z části koryto vodního toku Kobylí potok a z části leží mimo koryto - prochází loukou/polem.
Požadovaná cena
27240
Platnost do
2020-11-12
Telefon
956 951 234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
Lesy ČR,s.p.
Katastrální území
Vraclávek, Hošťálkovy, okres Bruntál