Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1628/2, druh pozemku vodní plocha, o výměře 37 m2 , a parc. č. 1628/3, druh pozemku vodní plocha, o výměře 73 m2.
Požadovaná cena
5370
Platnost do
2020-11-12
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Bystřice u Benešova, Bystřice, okres Benešov