Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002692 a názvem „14/3 (A) Velký Jeníkov A, Kupcovský rybník“, o délce 75 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10273405, ČHP 1-07-03-035), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 156/7 v k.ú. Velký Jeníkov. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
12100
Platnost do
2020-11-15
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Velký Jeníkov, Studená, okres Jindřichův Hradec