Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 699/18 o výměře 120 m2 v k. ú. Karlov pod Pradědem dle geometrického plánu č. 1019-72/2020. Pozemek tvoří funkční celek s pozemkem parc. č. st. 5/3 v k. ú. Karlov pod Pradědem.
Požadovaná cena
36480
Platnost do
2020-11-16
Telefon
956 951 234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
Lesy ČR, s.p.
Katastrální území
Karlov pod Pradědem, Malá Morávka, okres Bruntál