Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek st. p. č. 194 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 v k.ú. Vojtanov. Pozemek ve funkčním celku se stavbou č. p. 95.
Požadovaná cena
6150
Platnost do
2020-11-20
Telefon
956228108
E-mail
anita.cernikova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Anita Černíková
Útvar
LS Františkovy Lázně
Katastrální území
Vojtanov, Vojtanov, okres Cheb