Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. st.49 a p.č. 165/2 v k.ú. Pohraniční a pozemku p.č. 87/2 v k.ú. Jilmová
Požadovaná cena
590000
Platnost do
2020-11-19
E-mail
braunova@spravazeleznic.cz
Osoba
Braunová
Útvar
O31
Katastrální území
Jilmová, Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
Katastrální území
Pohraniční, Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov