Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek st. p. č. 403/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k.ú. Březová. Pozemek ve funkčním celku se stavbou bez č.p..
Požadovaná cena
1400
Platnost do
2020-11-20
Telefon
724623794
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Březová, Březová, okres Karlovy Vary