Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek st. p. č. 279/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Stanovice. Pozemek ve funkčním celku se stavbou bez č.p..
Požadovaná cena
600
Platnost do
2020-11-20
Telefon
724623794
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
LS Toužim
Katastrální území
Stanovice, Stanovice, okres Karlovy Vary