Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1970, která je vedena v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, pod číslem DVT-00005755 a názvem "Hájek (VT - Hájek)", o délce 121 m, upravující koryto drobného vodního toku Hájek (IDVT 10267266), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 1594/3 a 1594/5 v k.ú. Velký Bor u Horažďovic. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
2460
Platnost do
2020-11-22
Telefon
387683171
E-mail
marketa.krizkova@pvl.cz
Osoba
Ing. Markéta Křížková
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Velký Bor u Horažďovic, Velký Bor, okres Klatovy