Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 1882/15
Popis
Prodej pozemků p.č. 81/81ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2, p.č. 81/82 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2 a pozemků p.č. 81/138 lesní pozemek o výměře 1554 m2 a p.č. 81/140 lesní pozemek o výměře 897 m2, které vznikly na základě geometrického plánu oddělením z pozemků p.č. 81/88 a p.č. 81/90. Pozemky dle GP p.č. 81/138 a p.č. 81/140 byly trvale odňaté z pozemků určených plnění lesa a na základě rozhodnutí v pochybnosti jsou vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona.
Požadovaná cena
55000
Platnost do
2020-11-26
Telefon
956205113
E-mail
alena.struminska@lesycr.cz
Osoba
Alena Strumínská
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
Knín, Temelín, okres České Budějovice