Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 1528/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka. Pozemek je ve funkčním celku s pozemkem parc. č. st. 516 v k. ú. Bukovice u Jeseníka. Na pozemku parc. č. st. 1528/2 se nachází roh rodinného domu č. p. 27.
Požadovaná cena
550
Platnost do
2020-11-26
Telefon
956 951 234
E-mail
barbora.nemcanska@lesycr.cz
Osoba
Barbora Němčanská
Útvar
Lesy ČR, s. p.
Katastrální území
Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník