Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemek p.p.č. 60/2 ostatní plocha o výměře 219 m2 a st.p. 132 o výměře 33 m2, se stavbou jiného vlastníka
Požadovaná cena
120000
Platnost do
2020-11-27
Telefon
956246109
E-mail
michal.krupka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Krupka
Útvar
Lesní správa Ještěd
Katastrální území
Panenská Hůrka, Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec