Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nemovitosti tvořené pozemkem p.č. 909/2 o výměře 87 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Bražec č.p. 52 - rodinný dům a pozemkem p.č. 910/2 o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba a pozemek p.č. 1074/2 o výměře 789 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Vše je zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Bražec u Doupova, obec Bražec u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary.
Požadovaná cena
270000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Bražec u Doupova, Bražec, okres Karlovy Vary