Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nemovitosti tvořené pozemkem p.č. 91 o výměře 133 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dolní Lomnice č.p. 22 - rodinný dům a pozemkem p.č. 92 o výměře 43 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba. Vše je zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Doupovské Hradiště, obec Doupovské Hradiště u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary. Na předmětné nemovitosti je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou.
Požadovaná cena
535000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Doupovské Hradiště, Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary