Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 149 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 71, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 278/3 o výměře 413 m2, zahrada, k. ú. a obec Františkov nad Ploučnicí, LV č. 73, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Podmínkou prodeje je zachování provozu služeb pošty formou NS nebo PP. Právo hospodařit s majetkme státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1100000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín