Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 1324/1 o výměře 478 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 521, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1324/2 o výměře 499 m2, ostatní plocha – jiná plocha, pozemek parc. č. 1324/4 o výměře 533 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. a obec Holešov, na LV č. 3060, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
7000000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Holešov, Holešov, okres Kroměříž