Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 43 o výměře 102 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 8, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 28/1 o výměře 451 m2, ostatní plocha – jiná plocha k. ú. a obec Nový Kostel, na LV č. 9, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. Podmínkou prodeje je zachování provozu služeb pošty formou NS nebo PP. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Nový Kostel, Nový Kostel, okres Cheb