Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 58 o výměře 556 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 55, charakter stavby dle KN objekt občanské vybavenosti, na LV č. 28 u KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo, Katastrální území Grešlové Mýto v obci Grešlové Mýto. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1322000
Platnost do
2020-11-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Grešlové Mýto, Grešlové Mýto, okres Znojmo