Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 453/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 89 m2
Požadovaná cena
35200
Platnost do
2020-12-02
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Katastrální území
Louka u Litvínova, Louka u Litvínova, okres Most