Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1963, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00004831 a názvem „LBP Zlatého p. pod Svojnicemi – 13 (Tok A)“, o délce 446 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10246635, ČHP 1-08-03-058), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 129/5, 663/1 a 663/2 v k.ú. Svojnice. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s realizací revitalizace části drobného vodního toku.
Požadovaná cena
14000
Platnost do
2020-12-03
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Svojnice, Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice