Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Části pozemku p. č. 193/1 (dle GP č. 377-1083/2018 se jedná o pozemky p. č. 193/11 a p. č. 193/12), a to vše v obci a k. ú. Skřivany
Požadovaná cena
149000
Platnost do
2020-12-03
Telefon
972 235 530
E-mail
SilhavikM@spravazeleznic.cz
Osoba
Marek Šilhavík
Útvar
O31
Katastrální území
Skřivany, Skřivany, okres Hradec Králové