Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 58/19
Popis
Prodej pozemků p.č. 597/6 lesní pozemek o výměře 48 m2 a p.č. 4313 lesní pozemek o výměře 23 m2 v k.ú. Olešná nad Vltavou. Pozemky jsou trvale odňaté z PUPFL a byl změněn druh pozemků z lesní půdy na ostatní plocha - jiná plocha.
Požadovaná cena
42245
Platnost do
2020-12-03
Telefon
956197112
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Olešná nad Vltavou, Olešná, okres Písek