Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
prodej části pozemku parc.č. 1087/1 o výměře 50 m2 dle GP 766-181/2019, který je zastavěn kůlnou sousedního vlastníka
Požadovaná cena
16630
Platnost do
2020-12-03
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Litultovice, Litultovice, okres Opava