Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 311 o výměře 138 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 266, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 1466/7 o výměře 813 m2, zahrada, k. ú. a obec Liptaň, LV č. 99, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov. Podmínkou prodeje je zachování provozu služeb pošty formou NS nebo PP. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1700000
Platnost do
2020-12-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Liptaň, Liptaň, okres Bruntál