Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 32 o výměře 322 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 19, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Litobratřice, LV č. 164, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Podmínkou prodeje je zachování provozu služeb pošty formou NS nebo PP. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1025000
Platnost do
2020-12-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Litobratřice, Litobratřice, okres Znojmo