Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 1901/2 o výměře 919 m2, zastavěná plocha a nádvoří (dle KN), jehož součástí je i stavba č. p. 2202, objekt občanské vybavenosti (dle KN) ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 3305, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, LV č. 526, KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1378500
Platnost do
2020-12-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín