Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 32 o výměře 232 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 84, objekt občanského vybavení, a pozemek parc. č. 51/1 o výměře 46 m2, ostatní plocha – zeleň, k. ú. a obec Bohdalov, LV č. 162, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
780000
Platnost do
2020-12-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bohdalov, Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou