Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1960, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00001204 a názvem „1 (tok E) Kladné nad Swietelským“, o délce 7 m, upravující koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Polečnice od Záhorkova (Kladenský potok) (IDVT 10271385, ČHP 1-06-01-171), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 40/3 v k.ú. Kladné. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou nového propustku.
Požadovaná cena
7395
Platnost do
2020-12-10
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Kladné, Kájov, okres Český Krumlov