Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 4902 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 4903/3 - zahrada, pozemek parc.č. 4903/4 - zahrada, vše evidováno na LV č.804 pro k.ú. Žabovřesky.
Požadovaná cena
743820
Platnost do
2020-12-11
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Žabovřesky, Brno, okres Brno-město