Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1981, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002718 a názvem „02 (A, O3) Strmilov IV, 03 nad rybníkem Tučků“, o délce 83 m, upravující koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Hamerského potoka od Růženky (IDVT 10252781, ČHP 1-07-03-036), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 102 v k.ú. Strmilov. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
16160
Platnost do
2020-12-11
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Strmilov, Strmilov, okres Jindřichův Hradec