Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
p.č. 958/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a p.č. 958/9 o výměře 11 m2, oddělený z lesního pozemku p.č. 958/1 dle GP č. 656-20020/2020
Požadovaná cena
2690
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Příbram na Moravě, Příbram na Moravě, okres Brno-venkov