Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 777 o výměře 146 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 6 pro k.ú. Boškov, obec Potštát u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice. Pozemek je odlehlý od hospodářských celků divize Lipník nad Bečvou, nachází se v intravilánu obce a je součástí zaplocené zahrady ve vlastnictví jiné fyzické osoby.
Požadovaná cena
24000
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Boškov, Potštát, okres Přerov