Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek p. č. 4447/5, vodní plocha, o výměře 20 m2
Požadovaná cena
1240
Platnost do
2020-12-12
Telefon
571425240
E-mail
gajdos@pmo.cz
Osoba
Mgr. Radek Gajdoš
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Vysoké Pole, Vysoké Pole, okres Zlín