Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemek p.p.č. 4570/2 ostatní plocha o výměře 49 m2, tvořící součást účelové stavby komunikace obce
Požadovaná cena
15000
Platnost do
2020-12-13
Telefon
956246109
E-mail
michal.krupka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Krupka
Útvar
Lesní správa Ještěd
Katastrální území
Křižany, Křižany, okres Liberec