Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek p. č. st. 1439 o výměře 10 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, oddělená GP 1763-110/2020 od pozemku p.č. 27 o výměře 309 m2, zahrada, vše v k. ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, LV č. 78, KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4600
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, okres Česká Lípa