Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra ČR
Popis
Pozemek parc. č. st. 436 o výměře 180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 89, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 437 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, a pozemek parc. č. 1931 o výměře 888 m2, zahrada, k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, LV č. 48, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2020-12-14
Telefon
954 302 283
E-mail
chovancova.michaela.2@cpost.cz
Osoba
Michaela Chovancová
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Karlovice ve Slezsku, Karlovice, okres Bruntál